Osobni údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I.

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky a zájemci o naše služby a produkty. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení  (EU) 2016/679 tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známě pod zkratkou GDPR.

 

II.

Správce osobních údajů :

1.Komoditní s.r.o., Dolní náměstí 112/26, 779 00  Olomouc

IČO : 28639651

Kontaktní e-mail: komoditní.info@gmail.com

 

III.

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete a spadají do kategorie „běžných osobních údajů“. Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo OP. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření Zástavní smlouvy.  Osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví. Doba,  po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracovávání ukládají.

 

IV.

Podpisem Zástavní smlouvy nám udělujete svůj souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

V.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých služeb nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů - poskytovatel softwaru.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním úřadům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon. (Policie České republiky, v případě provádění kontroly apod.) 

 

VI.

Další práva v oblasti zpracovávání osobních údajů:

  1. mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení GDPR)
  2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení GDPR)
  3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,  pokud  jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení GDPR
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení GDPR.
  5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR
  6. odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení GDPR
  7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení GDPR

Tato práva je možné uplatnit emailem na adresu komoditní.info@gmail.com